Porca hexagonal HU UNF grau 5

Porca hexagonal HU UNF grau 5 - Parafuso Express

ECROU HU UNF